Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 01 2020

Meandra
19:55
5526 8c3e 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf

December 27 2019

Meandra
21:20
0866 ec66 500
Reposted fromzciach zciach
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05

December 24 2019

Meandra
22:07
8297 290b 500
Reposted fromZircon Zircon
Meandra
22:03
Bóg się rodzi. Niezmiennie, jak co roku. Musimy być dziećmi specjalnej troski, skoro nadal nie rozumiemy o co kaman.  Zresztą, mogę podpisać się obiema rękami pod tą niewiedzą. W mojej głowie rozbrzmiewa jedno wielkie: TATO, POMOCY. Czuje że znowu przespałam. Zasnęłam na najważniejsze. Jak w koszarach które czasem się pojawiają. W wigilię Bożego Narodzenia zamiast dać bliskim ciepło podarowałam im chłód, a nawet ból. Zawiodłam. Po raz kolejny.  Jak co roku. Czasem zastanawiam się czy jestem wystarczająco dobra. Ostatnio coraz częściej. Nie wiem czy kiedykolwiek będę mogła powiedzieć, że jestem. Może zdarzy mi się w przypływie euforii. Chce sobie życzyć nieskończonej ilości szans. Na stawanie się lepszą. Choć przeklinam swoją wrażliwość, chce żeby wciąż pchała mnie w dobrym kierunku.  Chce sobie życzyć uciekania. Do Boga, a nie od Boga.  Życzę sobie modlitwy na kolanach. Wdzięcznosci.  Pokory i cierpliwości do ciągle tych samych błędów.  Patrzenia na siebie z miłością.
Najbardziej szalone - pomyśleć że jestem wystarczająco dobrym człowiekiem. Może takiego szaleństwa chce ode mnie Tata. No to ufam.
Bądźcie spokojni.  Tata mówi że wszyscy jesteśmy wartci Jego miłości. 
— najlepszy człowiek na świecie
Reposted fromwstydem wstydem

December 10 2019

Meandra
22:21

December 06 2019

Meandra
22:40
5699 99cc 500
Reposted fromcogitavi cogitavi
Meandra
22:38
6512 57f4
Reposted fromtichga tichga

December 05 2019

Meandra
19:44
7090 1626 500
Reposted fromcogitavi cogitavi
Meandra
19:43
7091 e0a9 500
Reposted fromcogitavi cogitavi

December 04 2019

Meandra
22:03
4165 1ca9
Reposted fromlordsoth lordsoth
Meandra
22:03
4724 8d3c 500
Reposted fromrawecka rawecka

November 20 2019

Meandra
19:57
9539 31d6 500
Reposted fromsoftboi softboi
Meandra
19:55
0642 f4d7 500
Reposted fromcontigo contigo

November 17 2019

Meandra
19:31
0882 ccf6
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz

November 11 2019

Meandra
14:44
Reposted frompkz451 pkz451
Meandra
14:42
6209 2f0e
Reposted fromhagall hagall
Meandra
14:35
Reposted fromFlau Flau

November 04 2019

Meandra
21:49

November 01 2019

Meandra
19:26
5277 824c 500
Reposted fromwujcioBat wujcioBat
Meandra
19:24
Reposted fromFlau Flau
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...