Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2019

Meandra
17:58
3221 c268 500
Reposted fromTheEvexe TheEvexe

August 13 2019

Meandra
19:41
0393 c39b 500
Reposted fromoll oll
Sponsored post
soup-sponsored
04:52

August 12 2019

Meandra
21:49
9830 e041 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL
Meandra
21:46
9374 ce8d 500
Reposted frompapaj papaj viagogullo77 gogullo77
Meandra
21:43
1424 e27a 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viagogullo77 gogullo77

July 24 2019

Meandra
19:33
Nie możesz ciągle ratować świata. Czasem trzeba poprzestać na uratowaniu siebie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMezame Mezame
19:30

miivies:

A gdy się zejdą, raz i drugi, kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością, bardzo się męczą, męczą przez czas długi, co zrobić, co zrobić z tą miłością?

- Agnieszka Osiecka

June 30 2019

Meandra
16:31
8773 e70a 500
Reposted fromsoftboi softboi

June 20 2019

Meandra
15:22
9854 f7ce
Niepokojąco prawdziwe.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx
Meandra
15:13
9939 4e79
Reposted bylisekchytrusek lisekchytrusek

June 19 2019

Meandra
21:01
8581 dc47
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo
Meandra
20:56
9016 3614 500
Reposted fromverronique verronique

May 26 2019

Meandra
21:39
I znów chodzę tu sam
Po pustych ulicach, tych samych ulicach
Bo Ty dotarłaś już tam
Na odległą przystań, bezpieczną przystań
I tyle opowiedzieć będę mógł, Tobie będę mógł
Gdy tylko też dopłynie tam moja łódź
— M

May 14 2019

20:49
9656 bf5b
Reposted frombrumous brumous viaSkydelan Skydelan

May 12 2019

Meandra
19:21
0792 769b 500
Reposted fromtotal1ty total1ty

May 04 2019

Meandra
21:32
9266 8a21
Reposted fromUncommonSense UncommonSense

May 03 2019

Meandra
21:51
Nie są w stanie pojąć, przez co przechodzę. Że w środku jestem w kompletnej rozsypce. To, że potrafię się uśmiechać, nie znaczy, że jest ze mną dobrze. Chryste, nawet kiedy uśmiecham się szczerze, nie czuję się dobrze.
— K.A. Linde
Reposted fromaleander aleander

May 02 2019

Meandra
19:59
7674 e4f0 500
Reposted fromRowena Rowena

May 01 2019

Meandra
13:32

April 30 2019

Meandra
17:01
6057 38ca
Reposted frommarceline777 marceline777
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...