Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2019

Meandra
22:03
4165 1ca9
Reposted fromlordsoth lordsoth
Meandra
22:03
4724 8d3c 500
Reposted fromrawecka rawecka
Sponsored post
soup-sponsored
04:52

November 20 2019

Meandra
19:57
9539 31d6 500
Reposted fromsoftboi softboi
Meandra
19:55
0642 f4d7 500
Reposted fromcontigo contigo

November 17 2019

Meandra
19:31
0882 ccf6
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz

November 11 2019

Meandra
14:44
Reposted frompkz451 pkz451
Meandra
14:42
6209 2f0e
Reposted fromhagall hagall
Meandra
14:35
Reposted fromFlau Flau

November 04 2019

Meandra
21:49

November 01 2019

Meandra
19:26
5277 824c 500
Reposted fromwujcioBat wujcioBat
Meandra
19:24
Reposted fromFlau Flau

October 07 2019

Meandra
20:08
6031 9751 500
Reposted fromlordsoth lordsoth

September 23 2019

Meandra
20:53
"Dla obłędu piszę requiem" 
— M
Meandra
20:46
5226 c2e4 500

August 24 2019

Meandra
17:43
8756 30de
Reposted fromhole-love hole-love viaMezame Mezame
Meandra
17:40
5985 42b7 500
Reposted fromtrawkaaa trawkaaa
Meandra
17:38
6033 4d7f 500
Reposted fromikhakima ikhakima
Meandra
17:34
Jeśli miałabym opisać moje interakcje z innymi, doskonale sprawdziłoby się słowo "obok". Na skraju. Na uboczu. W tle. Zawsze czułam pewien dystans, ale teraz wiem już o co chodzi. O te momenty, kiedy w grupie ludzi wszyscy łączą się w grupki żeby porozmawiać, a ja zostaję sama. O chwile, gdy ktoś staje przede mną zasłaniają mnie, tak, jakby mnie nie widział, wykluczając mnie z rozmowy. O te liczne sytuacje, kiedy dowiaduję się po fakcie, że znajomi kolejny raz wyszli beze mnie. Aż pewnego dnia zupełnie wykreślają mnie ze swojej grupy.  O wszystkie przyjaźnie, które nie przetrwały; sekrety, które mały pozostać tylko między nami. Wiadomości, na które nigdy nie otrzymuję odpowiedzi i ten przeszywający ból, kiedy znów postanawiam komuś zaufać... tylko po to, by kolejny raz skończyło się tak samo.  Dlatego nie mam już ochoty próbować - bo najbardziej samotna zawsze czułam się wśród ludzi.  Chyba coś jest we mnie spierdolone tak na amen. Nie do naprawienia. Nie umiem w ludzi. Za bardzo się boję. 
— Cztery Wieki Później
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej
Meandra
17:32
6258 3362 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz

August 20 2019

Meandra
12:26
3788 6dba 500
Reposted fromsoftboi softboi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...