Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2019

Meandra
20:56
9016 3614 500
Reposted fromverronique verronique

May 26 2019

Meandra
21:39
I znów chodzę tu sam
Po pustych ulicach, tych samych ulicach
Bo Ty dotarłaś już tam
Na odległą przystań, bezpieczną przystań
I tyle opowiedzieć będę mógł, Tobie będę mógł
Gdy tylko też dopłynie tam moja łódź
— M
Sponsored post
feedback2020-admin
20:51

May 14 2019

20:49
9656 bf5b
Reposted frombrumous brumous viaSkydelan Skydelan

May 12 2019

Meandra
19:21
0792 769b 500
Reposted fromtotal1ty total1ty

May 04 2019

Meandra
21:32
9266 8a21
Reposted fromUncommonSense UncommonSense

May 03 2019

Meandra
21:51
Nie są w stanie pojąć, przez co przechodzę. Że w środku jestem w kompletnej rozsypce. To, że potrafię się uśmiechać, nie znaczy, że jest ze mną dobrze. Chryste, nawet kiedy uśmiecham się szczerze, nie czuję się dobrze.
— K.A. Linde
Reposted fromaleander aleander

May 02 2019

Meandra
19:59
7674 e4f0 500
Reposted fromRowena Rowena

May 01 2019

Meandra
13:32

April 30 2019

Meandra
17:01
6057 38ca
Reposted frommarceline777 marceline777

April 28 2019

Meandra
18:46
4443 1d61 500
Reposted fromsoftboi softboi
Meandra
18:45
4458 43b9
Reposted frommiststueck miststueck

April 25 2019

Meandra
17:41
1438 8147 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSkydelan Skydelan
Meandra
17:40
0996 83e1 500
Reposted fromnutt nutt viaSkydelan Skydelan

March 31 2019

Meandra
11:58
8351 ee70 500
homes
Reposted fromsponzy sponzy
Meandra
11:44
9486 f108 500
Reposted fromsoftboi softboi
Meandra
11:42
9568 4a7b 500
Reposted frommodalna modalna

March 28 2019

Meandra
21:33
8242 2f43 500
Reposted fromsoftboi softboi

March 27 2019

Meandra
20:31
7612 3996
Reposted fromWaszmaster Waszmaster
Meandra
20:30
7662 88f0 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion

March 24 2019

Meandra
21:00
5587 385e 500
Reposted fromcieszypucha cieszypucha
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...