Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2019

Meandra
17:43
8756 30de
Reposted fromhole-love hole-love viaMezame Mezame
Meandra
17:40
5985 42b7 500
Reposted fromtrawkaaa trawkaaa
Sponsored post
soup-sponsored
04:52
Meandra
17:38
6033 4d7f 500
Reposted fromikhakima ikhakima
Meandra
17:34
Jeśli miałabym opisać moje interakcje z innymi, doskonale sprawdziłoby się słowo "obok". Na skraju. Na uboczu. W tle. Zawsze czułam pewien dystans, ale teraz wiem już o co chodzi. O te momenty, kiedy w grupie ludzi wszyscy łączą się w grupki żeby porozmawiać, a ja zostaję sama. O chwile, gdy ktoś staje przede mną zasłaniają mnie, tak, jakby mnie nie widział, wykluczając mnie z rozmowy. O te liczne sytuacje, kiedy dowiaduję się po fakcie, że znajomi kolejny raz wyszli beze mnie. Aż pewnego dnia zupełnie wykreślają mnie ze swojej grupy.  O wszystkie przyjaźnie, które nie przetrwały; sekrety, które mały pozostać tylko między nami. Wiadomości, na które nigdy nie otrzymuję odpowiedzi i ten przeszywający ból, kiedy znów postanawiam komuś zaufać... tylko po to, by kolejny raz skończyło się tak samo.  Dlatego nie mam już ochoty próbować - bo najbardziej samotna zawsze czułam się wśród ludzi.  Chyba coś jest we mnie spierdolone tak na amen. Nie do naprawienia. Nie umiem w ludzi. Za bardzo się boję. 
— Cztery Wieki Później
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej
Meandra
17:32
6258 3362 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz

August 20 2019

Meandra
12:26
3788 6dba 500
Reposted fromsoftboi softboi

August 19 2019

Meandra
17:58
3221 c268 500
Reposted fromTheEvexe TheEvexe

August 13 2019

Meandra
19:41
0393 c39b 500
Reposted fromoll oll

August 12 2019

Meandra
21:49
9830 e041 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL
Meandra
21:46
9374 ce8d 500
Reposted frompapaj papaj viagogullo77 gogullo77
Meandra
21:43
1424 e27a 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viagogullo77 gogullo77

July 24 2019

Meandra
19:33
Nie możesz ciągle ratować świata. Czasem trzeba poprzestać na uratowaniu siebie.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMezame Mezame
19:30

miivies:

A gdy się zejdą, raz i drugi, kobieta po przejściach, mężczyzna z przeszłością, bardzo się męczą, męczą przez czas długi, co zrobić, co zrobić z tą miłością?

- Agnieszka Osiecka

June 30 2019

Meandra
16:31
8773 e70a 500
Reposted fromsoftboi softboi

June 20 2019

Meandra
15:22
9854 f7ce
Niepokojąco prawdziwe.
Reposted fromxsneakyx xsneakyx
Meandra
15:13
9939 4e79
Reposted bylisekchytrusek lisekchytrusek

June 19 2019

Meandra
21:01
8581 dc47
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo
Meandra
20:56
9016 3614 500
Reposted fromverronique verronique

May 26 2019

Meandra
21:39
I znów chodzę tu sam
Po pustych ulicach, tych samych ulicach
Bo Ty dotarłaś już tam
Na odległą przystań, bezpieczną przystań
I tyle opowiedzieć będę mógł, Tobie będę mógł
Gdy tylko też dopłynie tam moja łódź
— M

May 14 2019

20:49
9656 bf5b
Reposted frombrumous brumous viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...