Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2020

Meandra
22:05
1018 fd5e 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805

March 26 2020

Meandra
19:19
7987 b159 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56

February 28 2020

Meandra
21:16
I was made to keep your body warm
But I'm cold as the wind blows

February 25 2020

Meandra
18:56
Zastanawiam się jak wielka jest otchłań, która we mnie urosła. Zawsze chciałam wiedzieć jak to jest nic nie czuć, teraz wiem, że po prostu żyjesz, ale żyjesz tak jakby Cię nie było. Żyjesz dla świata, ale w środku umarłaś dla siebie. 
Bez niego.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

February 18 2020

Meandra
21:09
6182 c54e 500
Reposted fromZircon Zircon

February 10 2020

Meandra
22:50
1032 3852 500
Reposted fromSilentRule SilentRule

February 07 2020

Meandra
12:36
7619 07ba 500
Reposted fromhare hare
Meandra
12:02
8490 4e42
wtf human XD
Reposted fromkarrolka karrolka
Meandra
11:49
Wolałabym być trochę głupsza i trochę bardziej szczęśliwa.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0

February 01 2020

22:52
3027 9474

hplyrikz:

Clear your mind here

Reposted fromc4tnot3s c4tnot3s viaTheEvexe TheEvexe
Meandra
18:47
Reposted fromFlau Flau

January 28 2020

Meandra
20:21
Reposted fromFlau Flau
Meandra
20:20
9057 a11b 500
Reposted fromcogitavi cogitavi

January 13 2020

Meandra
21:22

January 09 2020

Meandra
22:09
5408 fa24 500
ah, Flatrate!
Reposted fromantifant antifant
Meandra
22:09
5425 4488
Reposted fromcogitavi cogitavi

January 01 2020

Meandra
20:28
6160 3c30 500
Meandra
19:58
5158 8fa0 500
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0
Meandra
19:55
5526 8c3e 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf

December 27 2019

Meandra
21:20
0866 ec66 500
Reposted fromzciach zciach
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...